DNES ku každému nákupu Doprava ZADARMO. 

0
00,00 €

V košíku zatiaľ nič nie je

Zobraziť akčné produkty

Spôsoby doručenia

 • DPD DPD (kuriérom domov) Zadarmo
Doprava ZADARMO
Do košíka

Spracovanie osobných údajov

Oboznámenie s požiadavkami článku 13 nariadenia GDPR
"Informácie o spracovaní osobných údajov poskytované v prípade, že osobné údaje sú získané od subjektu údajov"

Na webových stránkach www.stinio.cz, www.stinio.sk, www.stinio.hu, www.stinio.at, www.stinio.de v sekcii spracovania osobných údajov nájdete detailne informácie, ako sa staráme o vaše osobné údaje. Všetko samozrejme plne v súlade so zmyslom Článku 13 nariadenia GDPR

1) Ak sa osobné údaje týkajúce sa subjektu údajov získavajú od subjektu údajov, poskytne správca v okamihu získaní osobných údajov subjektu údajov tieto informácie:

a) totožnost a kontaktné údaje správca a jeho prípadného zástupca;

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
TT HOLDING, a. s.
Tišnovská 2029/51
664 34 Kuřim
IČ: 241 71 034
DIČ: CZ 241 71 034
Spoločnosť vedená u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 17584

Korespondenčná adresa spoločnosti: TT HOLDING, a. s., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim.
Kontaktné údaje zástupcu správcu osobných údajov: Ladislav Horčica; gdpr@ttholding.cz

b) prípadne kontaktné údaje prípadného poverenca pre ochranu osobných údajov;

Povereník pre ochranu osobných údajov nebol vymenovaný.

c) účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené a právny základ pre spracovanie:

Účelom spracovania sú nasledujúce doklady/úkony:

 • komunikácia v rámci zmluvných vzťahov,
 • obchodné ponuky,
 • vybavenie projektov,
 • zmena v objednávke,
 • objednávka,
 • prijatá platba,
 • pripravené k expedícii,
 • daňové a účtovné doklady (príjmový doklad, faktúry, dobropisy),
 • dodacia dokumentácia (dodacie listy),
 • reklamácia a dokumenty s nimi spojené,
 • interné prehľady a tlačové zostavy,
 • použitie software (identifikácia užívateľa),
 • e-mailová komunikácia - využitá e-mailová adresa pre písomné informovanie ku stavu zákazníkovej objednávky, o naskladnení tovaru, o expedícii tovaru, o odovzdaní objednaného tovaru transportnej firme, kontrola spokojnosti zákazníka a pre poskytnutie hodnotenia nákupu na webových stránkach tretích strán.Právnym základom je plnenie zmluvy v zmysle Článku 6, odstavec 1, písmeno b), c), f) nariadenia GDPR.

Rozsah prijímaných osobných údajov:

 • Meno, priezvisko, e-mail - minimálny rozsah potrebný ku spracovaniu ponuky.
 • Meno, priezvisko, adresa (fakturačná adresa, dodacia adresa - v prípade zaistenia dopravy zo strany spoločnosti TT HOLDING s.r.o.), e-mail, telefónne číslo - minimálny rozsah potrebný k uzavreniu zmluvného vzťahu v prípade objednávky výrobku, či konkrétneho zadaniu požiadavky na servis či reklamáciu.


d) oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že je spracovanie založené na čl. 6 odst. 1 písm. f);

Vytváranie vnútropodnikových tačových zostáv a prehľadov na účely spracovania zakázok.

Dokumenty k zakázke:

 • Cenová ponuka
 • Objednávka
 • Kontrolný list
 • Dodací list
 • Reklamačný protokol
 • Návod k obsluhe

Účtovné doklady:

 • Proforma faktúra
 • Zálohová faktúra
 • Konečná faktúra
 • Dobropis

E-mailová komunikácia:

 • Potvrdzujeme, že ste si urobili radosť - stinio.cz
 • Tovar bol objednaný - stinio.sk
 • Tovar bol odoslaný - stinio.sk
 • Storno objednávky - stinio.sk


e) prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov;

Príjemcom osobných údajov je ich správca uvedený v bode a), ďalej môžu byť odovzdané ďalším príjemcom:

 • koncoví zákazníci,
 • zástupcovia obchodných a dodaváteľských organizácií,
 • poskytovatelia služieb v oblasti účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia služieb v oblasti vymáhania pohľadávok,
 • poskytovatelia služieb v oblasti prepravy zásielok,
 • užívateľa SW- zamestnanci (spolupracovníci) spracovateľa,
 • dodavatelia služieb v oblasti on-line marketingu.


f) Osobné údaje nepredávame do tretích krajín.

2) Vedľa informácií uvedených v odseku 1 poskytne správca subjektu údajov v čase získania osobných údajov tieto ďalšie informácie, ak sú potrebné na zabezpcenie spravodlivého a transparentného spracovania:

a) doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritéria použité pre stanovenie tejto doby;

 • Predbežná objednávka/predzmluvný návrh má platnosť 1 mesiac.
 • Poskytnuté osobné údaje použité na účel predbežnej objednávky, resp. predzmluvného návrhu a rezervácie tovaru sú evidované a archivované po dobu 24 mesiacov, pričom dopytujúci môže po uplynutí platnosti predzmluvného návrhu požiadať o bezodkladné zmazanie osobných údajov.
 • Poskytnutie osobných údajov použitých na účel nákupu tovaru, resp. uzavretie zmluvy sú podľa zákona povinne evidované po dobu 120 mesiacov.
 • Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sú osobné údaje automaticky zmazané.

b) Subjekt osobných údajov môže požadovať od správcu:

 • prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu údajov,
 • ich opravu,
 • vymazanie, ak zanikne zákonný dôvod ich spracovania,
 • požadovať obmedzenie spracovania,
 • vzniesť námietku proti ich spracovaniu,
 • požadovať prenosnot údajov.

c) Subjekt osobných údajov má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je ÚOOÚ.

d) Osobné údaje sú subjektom údajov poskytnutých na účel prípravy, prípadne následného uzavetia kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné realizovat zmluvný vzťah medzi kupujúcim a dodavateľom.

e) Pri spracovaní osobných údajov, dochádza k automatickému zasielaniu dotazníku spokojnosti zákazníka (e-mailovou formou), zo strany marketingových spoločností Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a.s. (prevádzkovateľ služby Zboží.cz),, z dôvodu vylepšenia služieb spoločnosti TT HOLDING, a. s.

f) Dochádza ku spracovaniu len tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnení svojich zmluvných záväzkov a na tvorbu prezentácií a posielanie predzmluvných návrhov. Vo všetkých prípadoch sa jedná o zákonné dôvody na ktoré písomný súhlas zákazníka nie je vyžadovaný. Ďalej vaše osobné údaje nebudú profilované.

g) Subjekt osobných údajov má právo na poskytnutie osobných údajov v strojovo čítateľnej podobe.